11 April 2024

“สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้แทนประเทศไทย ร่วมงา2023 International Quality Innovation Award สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับเชิญจาก China Association for Quality (CAQ) เข้าร่วมงาน 2023 International Quality Innovation Award และร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล Quality Innovation Award ณ เมืองจูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12  เมษายน 2567  

โดยรางวัล Quality Innovation Award เป็นรางวัลด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ มีองค์กรทั้งในจีนและต่างประเทศส่งโครงการเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้เรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมที่ดีที่สุด ถือเป็นรางวัลระดับโลกที่ช่วยยกระดับคุณภาพองค์กรในการจัดการ Quality Performance Management และสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะเชื่อมองค์กรต่างๆ ของไทยก้าวเข้าสู่ในเวทีระดับโลกต่อไป  
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร