14 November 2023

โครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการแหล่งเงินทุนปรับปรุงกิจการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก SME เข้าร่วม ‘โครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan)’ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีความตั้งใจในการดำเนินงานกระบวนการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ในกรอบวงเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปรับมาใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดหรืออื่น ๆ

โดยผู้ประกอบการ SME สามารถส่งคำขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าเงินสินเชื่อจะหมด ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม ที่เว็บไซต์ www.industry.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการสินเชื่อ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โทร 0-2354-3310 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร