5 October 2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จากการร่วมตอบแบบสำรวจองค์ความรู้ที่องค์กรในประเทศต้องการในการขับเคลื่อนธุรกิจ
Writer

โดย ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ