7 April 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติขอเชิญชวน Startup เข้าร่วม

การคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันธุรกิจสร้างสรรค์รอบชิงชนะเลิศระดับโลก Creative Business Cup Global Finals 2023

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ในงาน Creative Business Cup Global Finals 2023 จะทำให้คุณได้เปิดโลกกว้างในด้านธุรกิจสร้างสรรค์ เพราะเป็นแหล่งรวมนักลงทุน ลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา และนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญหลักในด้านต่างๆ เช่น ด้านนวัตกรรม การตลาด การเงิน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาชิกคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชั้นนำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอื่นๆ และสนับสนุน Startup หลายร้อยราย

การแข่งขันธุรกิจสร้างสรรค์รอบชิงชนะเลิศระดับโลก 2023 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

Creative Business Cup Global Finals เป็นสถานที่ที่ Startup เชิงสร้างสรรค์จากทั่วโลกได้พบกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ อาทิ นักลงทุน ลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา และนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญหลักในด้านต่างๆ เช่น ด้านนวัตกรรม การตลาด การเงิน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาชิกคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชั้นนำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอื่นๆ และสนับสนุน Startup หลายร้อยราย

Creative Business Cup Global Finals เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็น Forum ธุรกิจที่มีวาระการประชุมกว้างๆ โปรแกรมของรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้ประกอบการระดับตำนาน การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสนอขาย กิจกรรมเครือข่าย ตลาดนัดสร้างสรรค์ โปรแกรมในปีนี้จะจัดขึ้นในช่วง Green Impact Week ซึ่งจะมอบโอกาสเพิ่มเติมให้กับพันธมิตร และ Startup ในการเข้าถึงการเครือข่ายใหม่ ๆ การสร้างความรู้จักของบริษัทตนเองในระดับสากล โดยยึดหลักความยั่งยืนและทำความรู้จักกับแนวทางใหม่ๆ

เงื่อนไขเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขัน Creative Business Cup ณ กรุงโคเปนเฮเกน        ประเทศเดนมาร์ก

  • เป็นผู้ประกอบการ Startup ที่ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และมีแนวคิดที่มีศักยภาพทางการตลาด
  • เป็นผู้ประกอบการ Startup ที่ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ/ร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
  • เป็นธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีธุรกิจหลักอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • เป็นเจ้าของสิทธิ์ในความคิดที่กำลังเข้าร่วมการแข่งขัน
  • ดำเนินการเชิงพาณิชย์อยู่ในปัจจุบัน
  • สามารถสื่อสารและนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้
  • ไม่เคยได้รับเงินลงทุนจากภายนอกมากกว่า 1,000,000 USD ในอดีต
  • สามารถเดินทางไปประเทศเดนมาร์กได้ในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2566 – 7 มิถุนายน 2566 (ทั้งนี้ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการเดินทางต่างประเทศ
  • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทาง เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างพำนักในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมูลค่าประมาณการห้องพักคู่ท่านละ 250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ราคาสามารถปรับเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การโฆษณา สถาปัตยกรรม งานฝีมือและช่างฝีมือ การออกแบบ เทคโนโลยี แฟชั่น ภาพยนตร์วิดีโอและการถ่ายภาพ อาหาร กิจกรรมยามว่าง ดนตรี ศิลปะการแสดง สิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ซอฟต์แวร์ เกมส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ,ของเล่น&เกมส์.

ผู้ได้รับสิทธิจากการคัดเลือกจากได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คือ สิทธิเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาตินามตัวแทนประเทศไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าสมัคร

กำหนดการการสมัคร

เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่าน Link  ตั้งแต่วันที่ 7- 24 เมษายน 2566

ประกาศผู้ได้รับสิทธิวันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันธุรกิจสร้างสรรค์รอบชิงชนะเลิศระดับโลก 2023

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก Creative Business Cup Global Finals

กำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2566 

*หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัคร https://www.f6s.com/creative-business-cup-2023/apply

 

 
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช