18 April 2022

4 ขั้นตอนในการจัดการอารมณ์

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

ต้องยอมรับว่าอารมณ์และความรู้สึก ส่งผลต่อร่างกายอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อโกรธ โมโหหรือเครียด มักส่งผลให้ปวดหัว อ่อนเพลียอย่างไม่รู้ตัว หรือเมื่อดีใจ มีความสุข ร่างกายก็จะหลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมา ทำให้กระปรี้กระเปร่า กระชุ่มกระชวย มีความสุขโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสั่งไม่ต้องบังคับ

วันนี้ขอนำเสนอ   

4 ขั้นตอน
ในการบริหารจัดการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

การรับรู้กับอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ว่า ตอนนี้รู้สึกอย่างไรและเพราะเหตุใด จะให้สามารถจัดการกับตัวเองได้ดีขึ้น เช่น รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดหรือกำลังโมโหด้วยสาเหตุใด ก็จะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

 

 

มนุษย์เมื่อมีอารมณ์ด้านลบ สมองส่วนเหตุผลจะหยุดทำงาน ทำให้ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตรรกะได้ ฉะนั้นเมื่อเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดี ให้รีบก้าวผ่านมัน อย่าจมอยู่กับอารมณ์นั้นนานเกินไป

 

 

 

เมื่อก้าวออกมาจากอารมณ์แล้ว สมองซีกที่เป็นตรรกะจะกลับมาทำงานอีกครั้ง เหมือนอย่างที่หลาย ๆ คนเคยเตือนว่า อย่าตอบหรือโทรหาใครเวลาโกรธ เพราะการสื่อสารจะไม่มีประสิทธิภาพ สมองฝั่งเหตุผลจะไม่ทำงาน แต่หากทอดเวลาสักพักเพื่อให้อารมณ์ได้ตกตะกอนนอนก้น การสื่อสารและการกระทำที่มีเหตุผลก็จะกลับมาเอง

 

 

 

เมื่อเรื่องจบแล้ว ให้ปล่อยวาง อย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกแย่ ๆ ในอดีตหรือเรื่องราวนั้น ๆ อีก จงฝึกความคิดเสียใหม่ ให้เข้าใจว่าอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็มา เดี๋ยวก็ไป ไม่แน่นอน ไม่ถาวร อย่าไปยึดติดกับมัน เมื่อปล่อยวาง ชีวิตก็จะก้าวเดินต่อไปได้ เหมือนรถ ถ้าใส่เบรคมือไว้ รถก็คงไม่เดินหน้า ฉันใดก็ฉันนั้น

 

ลองดูครับ เพื่อสุขภาพกายใจของตัวเอง

…..

หลักสูตรแนะนำ 

 
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป