1 March 2022

5 กับดักของการก้าวทันเทคโนโลยี

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

ทุกวันนี้เราคงได้ยินคำว่า Digital Transformation กันหนาหู เพราะเป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่กำลังวางแผนเพื่อพาตัวเองเข้าสู่ความเป็นเลิศโดยการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี แต่บางทีก็อาจตกหลุมพลางในการเดินทางไปสู่เป้าหมายได้

นี่คือ 5 กับดักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจทัล ที่ต้องใส่ใจ


แม้ความกล้าเสี่ยงกับความระมัดระวังอาจฟังดูขัดแย้งกัน แต่การลองเสี่ยงแบบมีแบบแผนเมื่อต้องเปลี่ยนแปลง ย่อมดีกว่าอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย เหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำแล้วพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอด ย่อมดีกว่าปล่อยให้ตัวเองจมลงไป แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเสี่ยงแบบขาดสติโดยไร้ความระมัดระวัง เพียงแต่ถ้าคิดมากไป บางทีอาจไม่ได้เปลี่ยน


แน่นอนเมื่อมีข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีความไม่ชัดเจน มนุษย์ย่อมกลัวและคาดเดาผลลัพธ์ล่วงหน้าในเชิงลบก่อนที่จะลงมือทำ ทำให้ไม่กล้าลงเล่นในเกมส์ที่ไม่อาจเดาผลลัพธ์ได้ เพราะความกลัวมาบดบังโอกาสต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นอย่ากลัวมากเกินไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง คิดวิเคราะห์ถึงผลเสียแบบสุดๆ (Worst Case Scenario) และวางแผนรับมือให้ดีหากสิ่งนั้นเกิดขึ้น จากนั้นลงมือทำทั้งๆ ที่ไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จได้ 100%


ผมเชื่อว่าในหลายๆ องค์กรส่งเสริมการทดลองทำและความคิดสร้างสรรค์ แต่หากไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ ไร้ระเบียบ ไม่มีแบบแผน ก็จะทำให้ไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ลองแล้วก็เลิกกลางทาง การโฟกัสในสิ่งที่ตั้งใจจะทำและผลักดันให้ตลอด (Follow Through) เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลสำเร็จ

เมื่อก่อนการรักษาความลับในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่โลกสมัยนี้เปลี่ยนไป การที่ทุกคนในองค์กรรู้การเคลื่อนไหวและทิศทางการทำงานของกันและกัน จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นๆ ได้ดีขึ้น ไปได้ไกลขึ้น รวดเร็วมากขึ้น เพราะเรื่องของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


การก้าวให้ทันเทคโนโลยีต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย เพื่อที่องค์กรจะได้ไม่หลงทาง เราไม่ควรประเมินเทคโนโลยีต่ำเกินไปและคิดว่าสามารถวิ่งได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้รู้มาช่วยสนับสนุนหรือชี้แนะ เพราะอาจเป็นการวิ่งวนเป็นวงกลม ยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อย แต่ไม่ไปไหนซะที

ลองเช็คดูว่าทุกวันนี้ เราติดกับดักใดอยู่หรือไม่
และจะทำอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นจากหลุมพลางเหล่านั้น

………………………….

หลักสูตรแนะนำ 

 
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป