22 December 2022

 

6 ทักษะสำคัญ
ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

ท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะในการทำงานชุดเดิมเริ่มจะไม่เพียงพออีกต่อไป ถึงเวลาที่ต้องอัพเดททักษะในการทำงานเวอร์ชั่นใหม่ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และนี่คือ 6 ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

     1. Communication skills ทักษะการสื่อสาร    

ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การเล่าเรื่อง การสื่อสารทั้งวัจนภาษา (คำพูด & นำ้เสียง) และอวัจนภาษา (สีหน้า ท่าทาง เสื้อผ้า หน้า ผม) เป็นทักษะเบื้องต้นที่คนทำงานทุกคนต้องมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่าเป็นคนเก่ง ที่พูดไม่รู้เรื่องหรือสื่อสารได้ไม่ดี

    2. Interpersonal skills  ทักษะการทำงานร่วมกันผู้อื่น  

ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ (Interact) และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและลูกค้า จะช่วยสร้างโอกาสดีๆ ในอาชีพการงาน จงเป็นคนเก่งที่มีเสน่ห์ เป็นคนที่ใครๆ ก็อยากเข้าหาและคบค้าด้วย

   3. Critical thinking skills  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    

เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์และตีความอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ด่วนสรุปเป็นกระต่ายตื่นตูม

   4. Decision Making Skills  ทักษะการตัดสินใจ    

สามารถตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดทั้งด้านข้อมูล เวลา และความผันผวนคลุมเครือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้อารมณ์หรืออคติเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

   5. Adaptive Skills  ทักษะในการปรับตัว   

ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน  โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้และก้าวให้ทันโลก จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

   6. Emotional intelligence  ความฉลาดทางอารมณ์   

ไอคิวอย่างเดียว พิสูจน์มานักต่อนักแล้วว่าไม่เพียงพอ คนที่รู้เท่าทันและสามารถจัดการกับอารมณ์ของทั้งตนเองและผู้อื่นได้ดี จึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

ลองสำรวจตัวเองดูสักนิดว่าทักษะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการอัพเดทให้ทันสมัยแล้วรียัง

 

 

 

สนใจหลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล คลิก

 

ค้นหาหลักสูตรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรและองค์กร คลิก 

‘Capability Development Program 2023’   พร้อมแล้วที่จะนำพาบุคลากรและองค์กรไทยมาร่วมเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงลิ่ว ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง People – Process – Technology ผ่านรูปแบบ Public Training , e Training และ Intensive Program การันตีด้วยสาระความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป