9 September 2022

3 องค์ประกอบสำคัญ

ปั้นนวัตกรรมให้สำเร็จ

 

เพราะนวัตกรรม ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น  การจะสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจและรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ คิด และสร้างสรรค์ร่วมกัน รวมถึงมีเป้าหมายชัดเจน พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้ จะต้องมี 3 สิ่งนี้ ควบคู่กันไป

 

ค้นหาหลักสูตรด้านนวัตกรรม คลิก

รับชมรายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity GURU

Ep.37 : 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร คลิก   https://youtu.be/Xzpkk7GQj6Q

 
Writer