25 November 2021

เปิดคัมภีร์ผู้บริหารนำธุรกิจอย่างไรให้พร้อมสู้ทุกวิกฤต ? กับ รวิศ หารอุตสาหะ CEO รุ่นใหม่จาก Srichand

ในช่วงที่ธุรกิจต้องเผชิญกับวิกฤตมากมาย หลายองค์กรต่างต้องดิ้นรนและค้นหาวิธีเพื่อเอาตัวรอด ‘ศรีจันทร์ (Srichand)’ แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 70 ปี ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้เช่นกันเดียวกัน ทว่า ท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จำกัด ภายใต้การบริหารของ ‘คุณรวิศ หารอุตสาหะ’ ทายาทรุ่นที่ 3 หรือที่หลายคนรู้จักเขาในบทบาท Podcaster และเจ้าของ Facebook Fanpage ชื่อดังอย่าง ‘Mission to the Moon’ ซึ่งภายใต้ความกดดันจากวิกฤตนี้ คุณรวิศ จะมีกลยุทธ์ หรือแนวทางในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาอย่างไร ลองมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน

📌อ่านต่อ https://www.ftpi.or.th/2021/73943
Writer