2 December 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนานำเสนอปิดโครงการ Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 5 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการดำเนินโครงการ Six Sigma รวมทั้งการนำเทคนิค Six Sigma ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ จาก 6 องค์กรไทยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด, บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด, บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัดและบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำ Six Sigma เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตัวเอง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษจากคุณวิสุทธิ์ รัชตสวรรค์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ในหัวข้อ Six Sigma for Executive อีกด้วย

อาจารย์วชิรพงษ์ สาลีสิงห์ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
คุณวิสุทธิ์ รัชตสวรรค์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัดWriter

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร