18 October 2019
สมัครได้แล้ววันนี้ : https://qrgo.page.link/qaDi3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
☎️ 02 3915340-43 ต่อ 425Writer

โดย ภานุพงศ์ วงศ์วิริยะวาณิชย์

โปรแกรมเมอร์ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ