2 February 2018


ผู้บริหารที่มีทั้งนายและลูกน้องทุกคน ถ้าอุทิศเวลาทำงานเพียง 20% ให้กับนาย และ 80% ให้กับลูกน้อง องค์กรก็จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล…

 
Writer

โดย อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือ “พลิกมุมคิด” ซึ่งถ่ายทอดมุมคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้สั่งสมมากว่า 80 ปี ของ อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการท่านแรกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยสถาบันได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจ