หมวดการบริหารคุณภาพ

ISO_version 2015_tools_AUG 4 15

workshop-iso

สนใจบริการที่ปรึกษาเพื่อการฝึกปฏิบัติจริงกับประเด็นสำคัญ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO (รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิ๊ก)

 

 กรอกข้อมูล สมัครบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมภายใน

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
ISO 9001/14001:2015
BROCHURE IA ISO 9001 14001 2015 2วัน 2 call 454.5 KB
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 14001 2015 2วัน 2 call 466.3 KB
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 ISO 14001 2015 1วัน 1 call 320.3 KB
ISO 9001:2015
BROCHURE HOLISTIC MGT 2วัน 2 call 385.8 KB
BROCHURE IA ISO 9001 2015 2วัน 2 call 423.9 KB
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 2015 2วัน 2 call 391.7 KB
BROCHURE LEADING TO ISO 9001 2015 1วัน 1 call 526.0 KB
BROCHURE RISK BASED THINKING 1วัน 1 call 333.2 KB
BROCHURE STAKEHOLDER MGT 1วัน 1 call 418.8 KB
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 2015 1วัน 1 call 357.5 KB
How To Implement The Significant Changes Of ISO9001 2 call 383.3 KB
Risk Opportunity Management Techniques For ISO 1 วัน 1 call 236.2 KB
Organizational Knowledge For ISO9001 1 call 134.7 KB
ISO 26000
เจาะลึก ISO 26000 (2 วัน) 2 25-30 175.5 KB
ISO 50001
การดำเนินระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (2 วัน) 2 40 232.5 KB
การตรวจประเมินระบบ ISO 50001(ISO Internal Audit) (2 วัน) 2 25 244.9 KB
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เบื้องต้น (1 วัน) 1 30-50 236.3 KB
ISO 27001
การจัดทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 (ISMS Implementation) (2 วัน) 2 25-30 290.4 KB
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001(isms Internal Audit)(2วัน) 2 25-30 262.7 KB
ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001(Introduction to ISMS)(1วัน) 1 25-30 239.8 KB
Service Quality
การบริการที่เหนือชั้น (2 วัน) 2 25-30 191.9 KB
เทคนิคการจัดทำพิมพ์เขียวบริการ (2 วัน) 2 25-30 170.7 KB
หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ (1 วัน) 1 40 176.0 KB
การบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิผล (1 วัน) 1 25-30 175.5 KB
โปรแกรมการบริหารและปรับปรุงคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ (SMI) ( 8 วัน) 8 45 296.8 KB
Service Innovation E4 2 30 207.0 KB
Innovation Management Assessment 1 Day 1 25-30 216.5 KB
Customer Service Excellence 2 25-30 346.0 KB
Implement Integrated Quality Innovattion Management System 2 35 301.6 KB
ISO 22000
การตีความระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (2 วัน) 2 25-30 188.0 KB
การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (2 วัน) 2 25-30 186.9 KB
การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (3 วัน) 3 25-30 187.7 KB
ISO/TS16949
การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการสำหรับ SPC TS 16949 (2 วัน) 2 25-30 237.2 KB
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ TS 16949 (2 วัน) 2 25-30 177.6 KB
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS MSA) (2 วัน) 2 30 235.6 KB
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติการผลิต (APQP_PPAP) (2 วัน) 2 30-50 250.0 KB
การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ(1 วัน) 1 30 191.1 KB
ข้อกำหนด ISO-TS 16949 ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ สำหรับซัพพลายเออร์กลุ่มยานยนต์ (2 วัน) 2 30-50 177.7 KB
Integration System Management
การตรวจประเมินภายในระบบ EMS-TIS-OHSAS18001 (2 วัน) 2 30 179.7 KB
การตรวจประเมินระบบ QMS-EMS-TIS18001 (2 วัน) 2 30 180.9 KB
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (2 วัน) 2 30 224.6 KB
การบูรณาการ GMP-HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน) 1 30 232.9 KB
การบูรณาการ GMP-HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (2 วัน) 2 30 176.2 KB
การประยุกต์ระบบ QMS-EMS-TIS18001 (2 วัน) 2 30 180.7 KB
การประยุกต์ระบบการจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม (2 วัน) 2 30 227.5 KB
การประยุกต์ระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม(2 วัน) 2 30 222.3 KB
ISO 9001:2008
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (1 วัน) 1 25-30 233.6 KB
การจัดเตรียมระบบเอกสาร ISO 9000 (Document Preparation For ISO 9000) (2 วัน) 2 30-50 180.1 KB
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (2 วัน) 2 25-30 194.2 KB
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (3 วัน) 3 25-30 181.7 KB
การตีความข้อกำหนด ISO 9001-2008 (1 วัน) 1 30-50 177.1 KB
การบริหารคุณภาพในงานบริการ Quality Management In Service (1 วัน) 1 30-50 173.7 KB
การบริหารคุณภาพในงานผลิต Quality Management In Manufacturing (1วัน) 1 30-50 178.4 KB
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (1 วัน) 1 25-30 232.9 KB
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน) 1 30-50 241.8 KB
ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร (1 วัน) 1 30-50 247.2 KB

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th