หมวดการบริหารคุณภาพ

ISO_version 2015_tools_AUG 4 15

workshop-iso

สนใจบริการที่ปรึกษาเพื่อการฝึกปฏิบัติจริงกับประเด็นสำคัญ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO (รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิ๊ก)

 

NameSizeHits
BROCHURE IA ISO 9001 14001 2015 2วัน443.9 KiB641
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 14001 2015 2วัน455.3 KiB559
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 ISO 14001 2015 1วัน312.8 KiB541
BROCHURE HOLISTIC MGT 2วัน376.8 KiB514
BROCHURE IA ISO 9001 2015 2วัน414.0 KiB547
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 2015 2วัน382.5 KiB471
BROCHURE LEADING TO ISO 9001 2015 1วัน513.6 KiB627
BROCHURE RISK BASED THINKING 1วัน325.4 KiB483
BROCHURE STAKEHOLDER MGT 1วัน408.9 KiB390
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 2015 1วัน349.2 KiB484
How To Implement The Significant Changes Of ISO9001374.4 KiB342
Risk Opportunity Management Techniques For ISO 1 วัน230.6 KiB380
Organizational Knowledge For ISO9001131.6 KiB611
เจาะลึก ISO 26000 (2 วัน)171.4 KiB459
การดำเนินระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (2 วัน)227.0 KiB427
การตรวจประเมินระบบ ISO 50001(ISO Internal Audit) (2 วัน)239.2 KiB556
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เบื้องต้น (1 วัน)230.8 KiB480
การจัดทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 (ISMS Implementation) (2 วัน)283.6 KiB554
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001(isms Internal Audit)(2วัน)256.5 KiB564
ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001(Introduction to ISMS)(1วัน)234.2 KiB499
การบริการที่เหนือชั้น (2 วัน)187.4 KiB674
เทคนิคการจัดทำพิมพ์เขียวบริการ (2 วัน)166.7 KiB401
หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ (1 วัน)171.9 KiB521
การบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิผล (1 วัน)171.4 KiB573
โปรแกรมการบริหารและปรับปรุงคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ (SMI) ( 8 วัน)289.9 KiB554
Service Innovation E4202.2 KiB27
Innovation Management Assessment 1 Day211.4 KiB26
Customer Service Excellence337.9 KiB32
Implement Integrated Quality Innovattion Management System294.6 KiB25
การตีความระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (2 วัน)183.6 KiB629
การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (2 วัน)182.5 KiB338
การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (3 วัน)183.3 KiB366
การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการสำหรับ SPC TS 16949 (2 วัน)231.6 KiB649
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ TS 16949 (2 วัน)173.5 KiB617
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS MSA) (2 วัน)230.1 KiB784
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติการผลิต (APQP_PPAP) (2 วัน)244.2 KiB685
การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ(1 วัน)186.6 KiB558
ข้อกำหนด ISO-TS 16949 ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ สำหรับซัพพลายเออร์กลุ่มยานยนต์ (2 วัน)173.5 KiB916
การตรวจประเมินภายในระบบ EMS-TIS-OHSAS18001 (2 วัน)175.5 KiB526
การตรวจประเมินระบบ QMS-EMS-TIS18001 (2 วัน)176.7 KiB402
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (2 วัน)219.3 KiB718
การบูรณาการ GMP-HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน)227.5 KiB711
การบูรณาการ GMP-HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (2 วัน)172.0 KiB359
การประยุกต์ระบบ QMS-EMS-TIS18001 (2 วัน)176.4 KiB317
การประยุกต์ระบบการจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม (2 วัน)222.2 KiB322
การประยุกต์ระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม(2 วัน)217.1 KiB390
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (1 วัน)228.2 KiB587
การจัดเตรียมระบบเอกสาร ISO 9000 (Document Preparation For ISO 9000) (2 วัน)175.9 KiB546
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (2 วัน)189.6 KiB627
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (3 วัน)177.5 KiB425
การตีความข้อกำหนด ISO 9001-2008 (1 วัน)172.9 KiB534
การบริหารคุณภาพในงานบริการ Quality Management In Service (1 วัน)169.7 KiB450
การบริหารคุณภาพในงานผลิต Quality Management In Manufacturing (1วัน)174.2 KiB526
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (1 วัน)227.4 KiB603
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน)236.1 KiB533
ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร (1 วัน)241.4 KiB600

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th