หลักสูตรใหม่ New Product

 กรอกข้อมูล สมัครบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมภายใน

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight 1 30 209.3 KB
กลยุทธ์การคาดการณ์และสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคตสำหรับผู้บริหาร : How to define Foresight Framework & Scenarios 1 30 218.5 KB
นวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ล่าสุด : Advance Strategic Planning Model (1 วัน) 1 30-40 420.0 KB
นวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ล่าสุด : Advance Strategic Planning Model (2 วัน) 2 30-40 427.5 KB
การกำหนดกลยุทธ์ทิศทางองค์กรด้วยภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต : How to Define Strategic Insight and Destination 1 30 220.6 KB
การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ : Business Model Innovation & Improvement 1 30 218.9 KB
การออกแบบระบบงาน : Work System Design 1 35 247.2 KB
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร : How to Master Change Management 1 30 253.2 KB
การบริหารความต่อเนื่องและการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ : Building Successful Resilient Organization from Impact of Climate Change 2 30 217.8 KB
หลักสูตร Innovative and Creative build Innovative Organization >>> 02-001-005 3 30 231.1 KB
หลักสูตร การสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน (Stakeholder Engagement for sustainability) >>> 06-063-001 1 40 218.5 KB
SME 4.0 And Smarter Machine 4.0 1 วัน 303.1 KB
การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต ด้วย TSV Energy Chart และการอนุรักษ์พลังงาน 2 วัน 182.6 KB
Assessment & Diagnosis for Industry 4.0 1 30 180.4 KB
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณยุธิชล  ศรีตัญญู
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 573
แฟกซ์ : 0-2619-8071, 02-619-8090
mailto: Yutichol@ftpi.or.th