หมวดการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking) 1 20-25 226.8 KiB สมัคร
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ถูกจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง 3 20-25 478.1 KiB สมัคร
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม (Team Productivity) 1 30 193.5 KiB สมัคร
การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity) 1 วัน 1 30 146.2 KiB สมัคร
ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม (Leading Innovation) 1 30 198.2 KiB สมัคร
เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique) 1 30 284.6 KiB สมัคร
Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 2 30 237.1 KiB สมัคร
4 Steps To Be A GREAT Supervisor 5 วัน 5 30-35 249.5 KiB สมัคร
4 Step to be a GREAT Supervisor -4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI 8 30-35 273.9 KiB สมัคร
QCC Facilitator 2 30-35 211.3 KiB สมัคร
หลักสูตร Back To Basics Boost Up Productivity Practitioner 2 30-35 116.6 KiB สมัคร
หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 2 30-35 258.3 KiB สมัคร
เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน 3 30-35 156.9 KiB สมัคร
นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร 2 30-35 147.8 KiB สมัคร
การเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา (1 วัน) 1 30-60 289.7 KiB สมัคร
จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต(1 วัน) 1 35 274.1 KiB สมัคร
การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 2 35 243.5 KiB สมัคร
Smart People Smart Work(2 วัน 1 คืน) 2 วัน 1 คืน 60-70 183.9 KiB สมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกิตติมา ถาวรชีพ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 426
แฟกซ์ : 0-2619-8070 0-2619-8096
mailto: kittima@ftpi.or.th