หมวดการบริหารจัดการ

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
เทคนิคการวางแผนสู่การปฏิบัติ (1 วัน) 1 25 201.6 KB
ASP MODEL 1วัน 1 30-40 380.2 KB
ASP MODEL 2วัน 2 30-40 381.5 KB
BSC L-W (1 วัน) 1 30 202.4 KB
BSC L-W (2 วัน) 2 25-30 208.0 KB
การวัดความพึงพอใจลูกค้า (1วัน) 1 40 169.8 KB
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (2 วัน) 2 25 208.4 KB
Intensive TQA Asessement 5 30 224.3 KB
Boost up TQA Category 1 through Business Excellence Tools 2 25 198.2 KB
Introduction To TQA L (1 วัน) 1 40 199.1 KB
KPIs L-W (1 วัน) 1 25-30 205.4 KB
KPIs L-W (2 วัน) 2 30 202.4 KB
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA-L (1 วัน) 1 40 205.1 KB
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA-L-W (2 วัน) 2 40 230.4 KB
TQA Criteria L-W (3 วัน) 3 40 207.7 KB
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 586
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Khanittha@ftpi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th