หมวดการจัดการความรู้

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
CoP แนวทางปฏิบัติ CoP Implementation Process (1 วัน) 1 20-30 166.2 KiB สมัคร
จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 1 30-35 220.5 KiB สมัคร
Integrated KM ต่อยอดการจัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ (1 วัน) 1 25-30 272.8 KiB สมัคร
การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ KM Implementation (2 วัน) 2 20-30 187.6 KiB สมัคร
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (1 วัน) 1 20-30 170.8 KiB สมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนัยนา หอมจันทร์
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 319
แฟกซ์ : 0-2619-8091
mailto: naiyana@ftpi.or.th