หมวดการจัดการความรู้

NameSizeHits
CoP แนวทางปฏิบัติ CoP Implementation Process (1 วัน)166.2 KiB596
การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ KM Implementation (2 วัน)187.6 KiB772
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (1 วัน)170.8 KiB506
Integrated KM ต่อยอดการจัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ (1 วัน)272.8 KiB459
จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015220.5 KiB281

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐิตารีย์ สุจริตภวัตสกุล
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 572
แฟกซ์ : 0-2619-8071 0-2619-8090
mailto: Thitaree@ftpi.or.th
NameSizeHits
Searching And Decoding Best Practices (2วัน)181.4 KiB260
Knowledge Capturing135.4 KiB177

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนัยนา หอมจันทร์
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 319
แฟกซ์ : 0-2619-8091
mailto: naiyana@ftpi.or.th