A2: Supply Chain Planning and Analytics (เสริมเทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์การจัดการซัพพลายเชนอย่างเหนือชั้น) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

A2: Supply Chain Planning and Analytics (เสริมเทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์การจัดการซัพพลายเชนอย่างเหนือชั้น)

วันที่อบรม
เปิดหลักสูตร 1 ตุลาคม 66

E-Training

วิธีการฝึกอบรม
Understanding
Applying


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 7,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ความสำคัญ

ทำไมคุณควรเข้าร่วมการอบรม Demand Planning ในยุคของ Big Data:

ให้คุณมีข้อได้เปรียบในตลาด: การทราบวิธีการใช้ Big Data ในการวางแผนความต้องการจะทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งของคุณที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้

เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน: การเข้าร่วมการอบรมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าและความต้องการของลูกค้าของคุณ ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรในระยะยาว

ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว: การใช้ Big Data ใน Demand Planning ช่วยให้คุณสามารถทำนายความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่อัพเดทและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว

เป็นการลงทุนในอนาคต: การอบรมในข้อมูล Big Data ไม่เพียงแต่ช่วยในปัจจุบันเท่านั้น มันยังเป็นการลงทุนในอนาคตของธุรกิจของคุณ เพราะข้อมูลใหญ่จะยังคงเป็นทรัพยากรสำคัญและมีความคุ้มค่าต่อไป

ระบบ Demand Planning ในยุคของ Big Data คือความรู้และเครื่องมือที่คุณต้องการในการเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณในยุคปัจจุบันและอนาคต เราขอเสนอให้คุณมาเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานในธุรกิจของคุณ! รับที่นั่งของคุณวันนี้และมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจของคุณ!

 

Objective:

 • Understanding: สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของ demand planning เพื่อการวางแผนในองค์กรได้
 • Understanding: สามารถอธิบายการนำ big data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อใช้ในการทำ demand planning และนำหลักการไปต่อยอดใช้ในองค์กรได้
 • Applying: สามารถเลือกเทคนิคการ forecast ที่เหมาะสม

 

ระยะเวลา:

 • E-Learning เปิดหลักสูตร 1 ตุลาคม 66
 • Zoom 1 ครั้ง (หลังเปิดหลักสูตร 5 เดือน /กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • On Site 1 ครั้ง

 

วิทยากร :

 • ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดร.สุนันท์ ธาติ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หลักสูตรและเนื้อหา:

Online และ Onsite

 • Demand planning
 • Introduction to demand planning
 • Characteristic ของ forecast
 • Forecast โดยการอาศัยประสบการณ์
 • Forecast โดยการคำนวณจากข้อมูลตัวเลข
 • เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern
 • เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern ที่นิยม 1
 • เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern ที่นิยม 2
 • จาก forecast สู่ demand plan
 • บทบาทและความสำคัญของ demand planning ในการวางแผนระดับองค์กร 1
 • บทบาทและความสำคัญของ demand planning ในการวางแผนระดับองค์กร 2
 • Technology ที่ใช้ในการทำ demand planning สำหรับการวางแผนระดับองค์กร 1
 • Technology ที่ใช้ในการทำ demand planning สำหรับการวางแผนระดับองค์กร 2
 • Big data กับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการนำมาวางแผน demand plan
 • กรณีตัวอย่าง Forecast สินค้า พฤติกรรม
 • Data Analytics
  • Data
  • Algorithm
  • Data Analytics Process
 • Introduction to Big Data
 • Big data analytics for demand planning
 • Why Big Data?
 • Visualize Big Data: Dashboard
 • Demand forecasting: Predictive analytics
 • Technology ที่ใช้ในการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan
 • Business Intelligence
 • AI
 • Planning & Forecasting Tool
 • การจัดการข้อมูล big data เพื่อการวางแผน demand plan
 • Demand Planning Data Item
 • Demand Planning Data Flow
 • เทคนิคการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan
 • Big Data Analysis Process (Step-by-Step)
 • Turn Data Insights into Business Action
 • Recap: Demand planning
 • Recap: Big data
 • การจัดการกับข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ demand planning
 • Module summary presentation and class review

 

ค่าธรรมเนียม  7,000 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 35 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : training@ftpi.or.th
วิทยากร

ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ

คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุนันท์ ธาติ

อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวรหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles