[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.33 ตอน New Ways of Working: Transforming the Way You Work การทำงานวิถีใหม่ ใส่ใจคน ได้ผลงาน วันที่ 27 พ.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.33 ตอน New Ways of Working: Transforming the Way You Work การทำงานวิถีใหม่ ใส่ใจคน ได้ผลงาน วันที่ 27 พ.ค. 65

สัมมนาวันที่
27 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 0.5 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.33 วันที่ 27 พ.ค. 65 นี้ ตอน New Ways of Working: Transforming the Way You Work การทำงานวิถีใหม่ ใส่ใจคน ได้ผลงาน

 

เป็นผู้บริหารยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งความท้าทายของงานที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลง และความยากในการบริหารคน บริหารผลงาน ภายใต้รูปแบบการทำงานวิถีใหม่ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แบบ Next Normal

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา วิกฤติโควิดทำให้รูปแบบการทำงานของเราเปลี่ยนไปสู่ Work from Home  ซึ่งหลายองค์กรก็เห็นข้อดี จนมีแผนเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานไปสู่ Hybrid Workplace หรือรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานกัน ระหว่างการทำงานจากที่บ้าน และเข้ามาเจอกันที่ออฟฟิศ แนวคิดแบบนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมหรือไม่ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเรียนรู้เทคนิคในการสร้างสมดุลให้กับทีมงาน

ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ มาร่วมเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของท่าน ฝ่าความเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดการณ์ ด้วยเทคนิคการบริหารทีมงานภายใต้รูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่ได้ผลงานและสร้างความประทับใจให้กับทุกคน มาร่วมหาคำตอบต่อไปนี้ ในเวลาสองชั่วโมงเต็ม

 

ประเด็นการพูดคุย

  • รูปแบบการทำงานวิถีใหม่ Hybrid workplace จะบริหารอย่างไรให้ได้ผล ?
  • Agile Organization เมื่อโครงสร้างของงานและทีมเปลี่ยนไป บทบาทของผู้บริหารควรเป็นอย่างไร ?
  • Key Factors for Transformation Success อะไรคือปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปรับเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ประสบความสำเร็จ ?

 

ร่วมคุยสบายกับวิทยากรที่หลายท่านถามถึง อาจารย์ดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์พัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรชั้นนำมานานกว่า 20 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกิตติมา โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 401 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles