CM-02 : Brand Management Strategy for Next Normal (กลยุทธ์ครีเอทแบรนด์ นำพาธุรกิจให้โดดเด่นเพื่อพิชิตใจลูกค้า) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-02 : Brand Management Strategy for Next Normal (กลยุทธ์ครีเอทแบรนด์ นำพาธุรกิจให้โดดเด่นเพื่อพิชิตใจลูกค้า) New

วันที่อบรม
23 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,800 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ยุคออนไลน์ที่มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้า ลูกค้ามีแนวโน้มปรับพฤติกรรมในการซื้อขายและติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์รวมไปถึงโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสของแบรนด์ในการวางกลยุทธ์สร้าง Brand ให้มีความน่าเชื่อถือ บ่งบอกความเป็นตัวตน ทั้งภาพลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ที่ต้องการสะท้อน สื่อสารให้ผู้คนรับรู้ โดยเริ่มจากวิเคราะห์ธุรกิจเป้าหมายตัวเอง รู้จักลูกค้าเป้าหมาย การวาง Position บุคลิกของแบรนด์ การสร้างความมีตัวตนและความน่าเชื่อถือ เพื่อสื่อความหมายเชิงคุณค่า สร้างให้เกิดความรู้สึก ความประทับใจและอารมณ์ร่วมในสายตาลูกค้า เพื่อจะนำไปสู่ Branding ของธุรกิจที่แข็งแกร่งเหนือคู่แข่งขัน พลังของแบรนด์ที่ดีสามารถเชิญชวนลูกค้าใหม่ และ ดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อได้ง่าย ซึ่งกลยุทธ์ Branding Strategy ก็คือสิ่งที่จะทำให้การสร้างแบรนด์ของเรานั้นจับต้องได้ง่ายมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • สามารถกำหนดกลยุทธ์การสร้าง Brand ได้
 • สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนด Brand Positioning ได้
 • สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการออกแบบบุคลิกและอัตลักษณ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม

 

Learning Method:

วิทยากร : คุณธเนตร์ตรี รัตนเรืองยศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารแบรนด์ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ

มีประสบการณ์ทำงานในสายการตลาด การบริหาร ซึ่งเริ่มทำงานในบริษัท startup แนว e-commerce ยุครุ่นบุกเบิกของการขายของออนไลน์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภายหลังก็ได้ลองทำอะไรมาหลายอย่าง เช่น บริหารโรงงาน ทำงานสายไอที ทำงานด้านการลงทุน หรือแม้แต่ออกแบบเกมมือถือ และเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาด ‘Thaiwinner’

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,800 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
5,136 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19 เมษายน 2565

รุ่น 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 

หัวข้อ

 • กลยุทธ์การสร้าง Brand Awareness ในยุค New Normal (Introduction)
 • Brand กับเป้าหมายธุรกิจ: ธุรกิจทำอะไร เพื่อใคร (Brand Purpose)
 • ทำความรู้จักลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Target Customers and Stakeholders)
 • การกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning)
 • การสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากธุรกิจคู่แข่งเพื่อสร้างความจดจำ (Brand Differentiation)
 • Brand Personality การออกแบบบุคลิกแบรนด์ประเภทต่าง ๆ (พร้อมตัวอย่าง)
 • การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)
 • การสร้างความเชื่อมันให้กับแบรนด์ (Brand Trust)
 • การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์
 • กรณีตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของแบรนด์ต่างๆ
วิทยากร

คุณธเนตร์ตรี รัตนเรืองยศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารแบรนด์ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles