วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร