วันที่ 3 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2563 เวลา 0:00 - 23:59 น.

DOWNLOAD >> รายละเอียด


วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

August 2020

3 สิงหาคม - 31 ธันวาคม
Online Learning เหมา เหมา ยาวถึงสิ้นปี
19,900 19,900
Online Training

October 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online
28
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online
Productivity Community Re-Run
หลักสูตร ราคา สถานที่
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Rerun]
1,500
Facebook Live
Driving Performance with OKRs [Rerun]
500
Facebook Live
Supervisor Get up to Speed [Rerun]
500
Facebook Live
Future of Work and Skills Development [Rerun]
400
Facebook Live
Human Capital Management : HCM [Rerun]
500
Facebook Live
SMART CHANGE SMART FUTURE : องค์กร [Rerun]
900
Seminar Online
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight) [Rerun]
500
Facebook Live
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015) [Rerun]
500
Facebook Live
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21) [Rerun]
500
Facebook Live
ADLI และ LeTCI เพื่อการพัฒนาองค์กร: The Excellence Wheel [Rerun]
700
Facebook Live
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) [Rerun]
500
Facebook Live
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก ) [Rerun]
500
Facebook Live
Business Ecosystem (Facebook Live) [Rerun]
500
Facebook Live
SMART CHANGE SMART FUTURE : คน [Rerun]
900
Seminar Online
Measuring Business Excellence [Rerun]
500
Facebook Live
Logistic Sector Outlook after COVID 19 [Rerun]
900
Seminar Online
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร) [Rerun]
1,000
Online Training