วันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.
Industry 4.0: Data Management for Smart Factory Success
Online Seminar and
Plant Demonstration

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Online Seminar and Plant Demonstration ภายใต้โครงการ The Steps toward Industry 4.0 (Smart Factory) ปี 2 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

สำหรับปีที่ 2 กับวิกฤติ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงให้กับหลายองค์กร บางองค์กรล้มหายตายจากระหว่างทาง บางองค์กรต้องปรับตัว ปรับแผนธุรกิจอย่างเร่งด่วน บางองค์กรเกิด New Normal ใหม่ๆ ข้อมูล จึงเปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์ที่สำคัญในการตัดสินใจ หลายองค์กรมีข้อมูลมากมาย หลากหลาย ฉะนั้น การจัดการข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน การทำ Data Analytics หรือ AI จะช่วยให้การตัดสินใจขององค์กรอยู่บนความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อความอยู่รอด ลดผลกระทบ ลดระยะเวลาฟื้นตัว และทำให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้อย่างเป็นปกติต่อไป

 

Highlights ปี 2 ที่ท่านไม่ควรพลาด!!

 • Plant Demonstration
 • Data Visualization
 • Data Cleaning
 • Data Monitoring
 • Recommendation 
 • Predictive Analytics
Data Management Process

เหมาะสำหรับ
 • กลุ่มผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต
 • ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายการผลิต วิศวกร
 • ทีม IT and System Engineer
 • ทีม Productivity & Innovation & Technology Transformation
 • ผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต


กำหนดการ

Day 1:
09.00-12.00        
Presentation on Data Collection & Data Analytics
 • Methods and Process of Data Collection
 • Tools and Techniques for Data Analytics
 • Infrastructure or Technologies to Support

 Plant Demonstration: Data Collection & Data Analytics

 • Human Work Navigation
 • AI video Analysis of Workers Performance
 • Human Work Navigation
Q & A
Day 2:
09.00-12.00
Presentation AI
 • AI Concept and Application in Factory
 • Infrastructure or Technologies to Support

Plant Demonstration: AI

 • AI Video Analysis of Workers Performance
 • Human Work Navigation
 • AI Quality Defect Analysis
 • Etc.
 Q & A

 

ทีมวิทยากร

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Mr. Shinya Okabe
Assistant Manager, Manufacturing Global Solution Group
NEC Corporation (Japan)
Mr. Shuichi Saeki
Expert, Smart Industry Division
NEC Corporation (Japan)
คุณสิทธิรักษ์ เหลืองวิชชเจริญ
Deputy Manager, Solutions Innovation Division

NEC Corporation (Thailand) Ltd.

คุณรัชพล  ธนาสูรย์
ผู้ชำนาญการด้านนวัตกรรมโรงงานอุตสาหกรรม

NEC Corporation (Thailand) Ltd.

 

ระยะเวลา : 6 ชม.

วิธีการอบรม : Online ผ่าน Facebook Group 

สามารถรับชมได้ 3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)

ราคา : 1,000 บาท / ท่าน (ราคารวม Vat)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด