วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-11:30 น.

Agenda: Recovery Plan รับมือ Covid-19

Topic Learning
10.00 -11.20
หัวข้อ Recovery Plan รับมือ Covid-19
 • การวางแผนรับมือ
 • การทำแผนระยะสั้นและระยะยาว
 • การกำหนดทีมงานหรือผู้มีส่วนในการตัดสินใจ
 • การสื่อสารภายในองค์กร
11.20-11.30
ถาม-ตอบ
เหมาะสำหรับ:
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการ และผู้ที่สนใจ
 • ผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนงานในองค์กร
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป ​

 

วันที่ : 18 มิถุนายน 2563

 

ระยะเวลา:     10.00-11.30 น. (1.30 ชม.)  (สามารถดูย้อนหลังได้ 10 วัน)

 

ราคา:
ประเภท ราคา

(รวม Vat 7%)

Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 500 บาท/คน สมัคร 4 คน/องค์กร ฟรีคนที่ 5
ผู้สนใจทั่วไป 900 บาท/คน

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ
  • “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  • “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

หมายเหตุ:
กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:           02-619-5500 ต่อ 435 ,081-696-8111 (ผ่องอำไพ)
E-mail:             publicseminar@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด