วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00-11:30 น.
  • This event has passed.

Seminar Online:

หัวข้อ Productivity” ฝ่าวิกฤต Covid-19

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.

 

Topic Learning
10.00-11.20
  • แนวคิด Productivity & Innovation กับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
  • Driving Force for Change: อุปสรรค หรือ โอกาสขององค์กร
  • การประยุกต์ใช้ระบบบริหาร Productivity ขององค์กร
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อน Productivity
โดย   คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
        ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.20-11.30
ถาม-ตอบ

เหมาะสำหรับ
:
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ
ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​
และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

 

ค่าธรรมเนียม:         

ประเภท ราคา

(รวม Vat 7%)

Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 500 บาท/คน สมัคร 4 คน/องค์กร ฟรีคนที่ 5
ผู้สนใจทั่วไป 900 บาท/คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:          02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail:            publicseminar@ftpi.or.th