WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New

วันที่อบรม
7 ธันวาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ทักษะหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงในยุคปัจจุบันก็คือทักษะในการเข้าอกเข้าใจ หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Empathy”     ถือเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพของการเป็นผู้นำ เพราะ Empathy จะทำให้บุคคลกลายเป็นผู้นำที่มีความแตกต่างไปจากผู้นำที่เน้นการใช้อำนาจ  ผู้นำแบบ Empathetic Leader จึงมีลักษณะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น สามารถดึงเอาศักยภาพของพนักงานออกมาได้ดีอีกด้วย และเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกันในองค์กร

ในช่วงภาวะที่องค์กรกำลังประสบปัญหาความขัดแย้งและวิกฤติครั้งสำคัญ  ผู้นำต้องเรียนรู้และกล้าที่จะเปราะบาง (Vulnerable leadership) การเข้าใจกระบวนการสร้างความไว้วางใจจากความเปราะบาง (Vulnerability based-trust) เป็นหัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะสร้างความเชื่อใจในองค์กรในภาวะโลกยุคใหม่ที่ผู้นำจำเป็นที่จะเรียนรู้และฝึกฝนไปด้วยกัน  พบว่าผู้นำที่ได้รับการฝึกฝนทักษะ Empathy และ Vulnerability จะช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมถึงช่วยให้ธุรกิจขององค์กรมีผลประกอบการในภาพรวมสูงขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้เข้าใจวงจรพฤติกรรมของบุคคล (Behavior cycle)
 • เข้าใจและตระหนักรู้ (Awareness) ความขัดแย้งที่มักจะเจอในองค์กร (Common Conflict in workplace)
 • เรียนรู้และเข้าใจความไว้วางใจ 2 แบบ: Predictive trust and Vulnerability based trust
 • เข้าใจความหมายของ Empathy สามารถฟังและถามคำถามเพื่อเข้าใจบุคคลในองค์กร
 • สามารถอธิบายความแตกต่างของ Empathy (เข้าอกเข้าใจ) และ Sympathy (เห็นอกเห็นใจ)
 • เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ Empathy and Vulnerability ผ่านกิจกรรม Empathy Space workshop

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล

Agile Coach บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

 

เหมาะสำหรับ

 • Young CEO
 • บริหารองค์กรยุคใหม่
 • ทายาทธุรกิจ
 • ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสร้างความไว้วางใจให้เกิดในที่ทำงาน

 

ค่าธรรมเนียม  Promotion : Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
5,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
5,885 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 2  16 พฤษภาคม 2566

รุ่น 3  7  ธันวาคม 2566

 

หัวข้อ​

 • ทำไม Empathy and Vulnerability ถึงสำคัญกับผู้นำยุคใหม่
 • ความขัดแย้งที่มักจะเจอในองค์กร (Common Conflict in workplace)
 • อะไรคือ Empathy and Vulnerability
 • วงจรพฤติกรรมของบุคคล (Behavior cycle)
 • รู้จักเครื่องมือเพื่อเข้าใจบุคลากรและทีมงาน
 • ความไว้วางใจ 2 แบบ: Predictive trust and Vulnerability based trust
 • การฟังแบบ Empathy และ Sympathy
 • เทคนิคการถามคำถามเพื่อเข้าใจ
 • ฝึกฝนทักษะ Empathy and Vulnerability ผ่านกิจกรรม Empathy Space workshop

กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร

คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล

Agile Coach บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัดหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles