SD-19 : The Thinking Gadget (แกตเจ็ตนักคิด เครื่องมือกระตุ้นและเติมเต็มไซโคลนแห่งการเรียนรู้) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-19 : The Thinking Gadget (แกตเจ็ตนักคิด เครื่องมือกระตุ้นและเติมเต็มไซโคลนแห่งการเรียนรู้) New

วันที่อบรม
11 - 12 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

“เครื่องมือช่วยกระตุกและกระตุ้นต่อมคิด

ความคิดช่วยการขยายขอบเขตและเติมเต็มจินตนาการ

หากผู้ใดปราศจากความคิด แม้เครื่องมือจะซับซ้อนไฮเทคเพียงใดก็ตาม จะไม่เกิดประโยชน์เลย”

กระบวนการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เกิดขั้นเป็นพลวัต (Dynamic) เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ไซโคลนแห่งการเรียนรู้ นึก คิด ทำ นำเสนอ” ไซโคลนที่ว่านี้ถูกฝังไปด้วยกระบวนการคิด (Thinking Process) ในหลากหลายทักษะในกลุ่มการรู้คิดมาประกอบโยงใยกันและกันภายใต้กระบวนการทำงานของสมอง

 

“The Thinking Gadgets แกตเจ็ตนักคิด” เป็นการนำเครื่องมือนักคิดมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบการคิดในกลุ่มของการรู้คิด (คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ คิดหาทางเลือก ฯ) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ

 

เราเชื่อว่า เครื่องมือเหล่านี้จะนำพาให้ท่านเกิดมุมมองในภาพใหญ่ ลงรายละเอียดในภาพย่อย สามารถจัดกลุ่ม แยกแยะ สร้างควมสัมพันธ์ ประมวลและสรุปผล และนำเสนอได้อย่างสอดคล้องและเป็นขั้นเป็นตอน

 

วัตถุประสงค์

 • สามารถกลั่นความคิดออกมาเป็นภาพที่สื่อความให้เข้าใจได้
 • มีทักษะในการเชื่อมโยงของภาพ เล่าเรื่องจากภาพได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • สามารถนำการคิดด้วยภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

– วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาองค์กร
– ผู้แต่งหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด / หนังสือพัฒนาระบบข้าราชการของ กพร / หนังสืออบรมทางไกล
– วิทยากรด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ ม.เกษตรฯ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น
– อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)​
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน บริษัท รอยัลเกทเวย์ จำกัด และบริษัทในเครือฯในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Professional

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565

 

หัวข้อ

 • Conceptual Age ยุคแห่งกรอบคิด
 • การะบวนการเรียนรู้ และกระบวนการคิด
 • The Golden Circle: เริ่มด้วยการถาม Why?
 • ไซโคลนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นึก คิด ทำ นำเสนอ (Creative Learning Cyclone)
 • กิจกรรมการใช้แกตเจ็ตในกลุ่มต่างๆ
  • กลุ่มการรู้คิด (The Thinking Gadgets)
  • กลุ่มการสร้างกลยุทธ์ (Strategies)/การเข้าอกเข้าใจลูกค้า (Empathy Gadgets) และการบริหารงาน (Management Gadgets)
  • แกตเจ๊ตในกลุ่มการสื่อสาร (Communication Gadgets)
  • Application และเทคโนโลยีเพื่อนักคิด
วิทยากร

คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

– วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาองค์กร
– ผู้แต่งหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด / หนังสือพัฒนาระบบข้าราชการของ กพร / หนังสืออบรมทางไกล
– วิทยากรด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ ม.เกษตรฯ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น
– อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)​
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน บริษัท รอยัลเกทเวย์ จำกัด และบริษัทในเครือฯในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles