[อบรม] Positive Cultural Blueprint: ปั้นวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ด้วยกลยุทธ์สร้างสรรค์ | Promotion !! สมัครสมาชิก FTPI รับสิทธิ์ทันที เหลือเพียง 6900 บาท - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

[อบรม] Positive Cultural Blueprint: ปั้นวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ด้วยกลยุทธ์สร้างสรรค์ | Promotion !! สมัครสมาชิก FTPI รับสิทธิ์ทันที เหลือเพียง 6900 บาท

วันที่อบรม
31 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
ห้องประชุม 3 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 7,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

PROMOTION

สมัครสมาชิก FTPI รับสิทธิ์ทันที เหลือเพียง 6900 บาท

สร้างแบรนด์จากภายใน สู่ การรับรู้จากลูกค้าภายนอก ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าอบรม “Positive Cultural Blueprint: ปั้นวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ด้วยกลยุทธ์สร้างสรรค์”

Workshop ที่สอนเทคนิคและวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Step-by-Step ที่ผู้นำองค์กร หรือ HR ไม่ควรพลาด !!

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (BTS สนามเป้า)

รับเพียง 30 ท่าน เท่านั้น !!

 

สิ่งที่คุณจะได้รับในคลาส 1 วัน

 • เทคนิคและวิธีการสร้าง Organization Culture Step-by-Step ด้วย Strategic Thinking

 • วิธีการสร้าง Expected Behavior จาก Organizational Culture

 • วิธีการสร้างการสื่อสาร Organization Culture ด้วย Narrative Technique

 

บรรยายโดย

 • ดร. วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ Orbit People Managing Director ผู้เชี่ยวชาญด้าน Organizational Development และ Service Innovation

 • คุณบัวสวรรค์ ชมภูพาฒ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Employer Branding และ Storytelling จาก Orbit People

 

Course นี้ เหมาะสำหรับใคร?

 • Management Level ที่ต้องการสร้าง Core Value และ Organizational Culture

 • ผู้ที่สนใจในการสร้าง Organizational Culture และ Employer Branding

 • HR ที่ต้องการเครื่องมือในการสร้าง Organizational Culture

 

เครื่องมือและ Framework ใน Workshop 

 • Strategic Culture Mapping Tool

 • Culture Blueprint Framework – Cultural Canvas, Culture Assessment Factors

 • Narrative Templates สำหรับการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร

 • เครื่องมือในการวัดสุขภาพด้านวัฒนธรรมขององค์กร

 

กำหนดการ

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 15.45 น.

Positive Cultural Blueprint: ปั้นวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ด้วยกลยุทธ์สร้างสรรค์

เนื้อหา

 • ระบุ Core Value และ Strategic Goal ขององค์กร ผ่านเครื่องมือ Strategic Culture Mapping

 • สร้าง Culture Blueprintบูรณาการองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ร่วมกับกรอบวัฒนธรรมองค์กร

○ กำหนดองค์ประกอบหรือเรื่องราวที่สำคัญในด้านวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

 • การนำ Narrative Techniques มาใช้ในการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร

 • แนวทางในการตรวจสอบสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กร

○ การกำหนดตัวชี้วัดและขั้นตอนการวัดประเมินผล

15.45 – 16.00 น.

สรุปรายละเอียด และ ถาม- ตอบ

Remarks

 1. กำหนดการและรายละเอียดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. เวลาพักเบรก 2 รอบได้แก่ 10.30 น. และ 14.30 น. , เวลาพักทานอาหารเที่ยง 12.00 – 13.00 น.

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน

7,500 บาท (ไม่รวม Vat7%)

พิเศษ สำหรับสมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เหลือเพียง 6,900 บาท (ไม่รวม Vat7%)

สมัครสมาชิก ฟรี พร้อมรับสิทธิ์ทันที

Remarks

 1. ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ทั้ง 1 วัน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ชำระค่าลงทะเบียนต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนเท่านั้น

 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ท่านอื่นเข้าร่วมแทนได้ (เฉพาะกิจกรรม “Positive Team Relationship Management เข้าใจศาสตร์ ใช้ศิลป์เป็น สู่ผู้นำยุคใหม่” และ “Positive Cultural Blueprint: ปั้นวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ด้วยกลยุทธ์สร้างสรรค์” เท่านั้น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธนัทเมศร์ ศิรอนันต์วัชร
02-6195500 ต่อ 441 , มือถือ 082 964 5992

วิทยากร

ดร. วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Innovation และ Organizational Development, Orbit People’s Managing Director จาก Orbit People บริษัทให้คำปรึกษาด้าน Organizational Development ภายใต้ Concept People Experience Solution for Positive Culture
- อาจารย์พิเศษและวิทยากรในหัวข้อด้าน Service Innovation, Organizational Development และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง People Experience
- ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทั้งบริษัทภายในและต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยให้ความสำคัญในเรื่องของ People Experience และการสร้าง Positive Culture

คุณบัวสวรรค์ ชมภูพาฒ

- ที่ปรึกษาด้าน People Experience เชี่ยวชาญในด้าน Employer branding และ Storytelling
- มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้เทคนิค Branding ผสมผสานกับ Storytelling โดยคำนึงถึงการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรทั้ง External และ Internal Parties ในทุก ๆ Employee Experience ให้ Employer Branding เป็นมากกว่าแค่การสื่อสารแต่เป็นหัวใจที่ทุกคนในองค์กรเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรมากยิ่งขึ้น
- วิทยากรให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารจัดการ Generation Gap ในองค์กร และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงานหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles