วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 456
โทรศัพท์ 083-297-9494 (เอราวรรณ)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

เลื่อนอบรมเป็นรุ่นถัดไป Click ==> https://www.ftpi.or.th/event/idea-generation-13