วันที่ 22 เมษายน 2564 - 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

อบรมหลักสูตร, Productivity Program

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451, 453
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด