CM-03 : Creative Content Marketing : Zero To Hero (เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ให้โดนใจ) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-03 : Creative Content Marketing : Zero To Hero (เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ให้โดนใจ) New

วันที่อบรม
26 - 27 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เมื่อ Content กลายเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการวางกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ แต่จะทำอย่างไรให้ “สื่อ” และ “สาร” ดึงดูดใจคนให้เกิดการ “คลิก” ภายในเสี้ยวนาทีท้าพิสูจน์ที่เรียกว่า “7 วินาทีแห่งการสะกดใจ” และเกิดการกดไลค์ กดแชร์  รวมถึงการบอกต่อ  เป็นคำถามที่นักการตลาดต้องพยายามตอบโจทย์ให้ได้ โอกาสทางธุรกิจย่อมต้องมองอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีเท่านั้น แต่การนำเสนอออกไปอย่างมีกลยุทธ์ให้เหมาะกับธุรกิจก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการทำการตลาดผ่านเนื้อหา หรือ Content Marketing ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ที่ฉาบฉวยในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ “ต้องมี” เพื่อสื่อสารออกไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการวางแผน จัดทำกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อในเวลาที่เผยแพร่ออกไปนั้นจะไปโดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และสนใจผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจได้

 

หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมอบเทคนิคในการทำ Content Marketing ให้มองทุกอย่างรอบด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อสินค้า หรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ธุรกิจได้ด้วย Content รวมถึงสร้าง Brand Loyalty ของกลุ่มเป้าหมายให้เติบโตคู่ไปกับธุรกิจ

 

Overview

 • ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคในการสร้าง Content ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สามารถวางแผนทำ Content Marketing ได้อย่างมีคุณภาพ
 • สามารถวัดผลลัพธ์จากการทำ Content Marketing ได้

 

Learning Method:

 

 

 

 

 

 

วิทยากร : คุณปรีดี นุกุลสมปรารถนา

วิทยากร / อาจารย์พิเศษ / ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์

 

เหมาะสำหรับ

 • นักการตลาด นักสื่อสารองค์กร นักเขียน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงาน Content
 • ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล
 • เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจ

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

 

หัวข้อ

 • Content Marketing introduction
 • รู้จักบริบท (Context) ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Content ให้มีคุณภาพ
  • เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของธุรกิจที่มีผลต่อการสร้าง Content
  • เข้าใจ Branding กับการทำ Content
  • เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย + Persona ที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อการสร้าง Content ให้เหมาะสม
   และมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจ Marketing กับการทำ Content
 • การสร้างสรรค์ Content
  • เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยสร้าง Quality Content และ Content ที่ดึงดูดสายตา
  • รู้จัก Matrix + Framework ที่ช่วยให้สร้าง Content ได้ดีขึ้น
  • การวางโครงสร้าง Content
  • ขั้นตอนการวางแผนการทำ Content
  • การวัดผลการทำ Content
 • เล่าเรื่องในแบบ Storytelling
  • รูปแบบของ Storytelling กับการสร้าง Content ให้กับธุรกิจ
  • แนวทางการสร้าง Storytelling ให้ได้ผลดีกับธุรกิจ
 • ผสมผสานการวิเคราะห์ตัวอย่าง และ Case Study ของการทำ Content ที่ประสบความสำเร็จ
 • Content Marketing Mini-Workshop

 

วิทยากร

คุณปรีดี นุกุลสมปรารถนา

เจ้าของเว็บไซต์ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ Popticles.com ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 16 ปี ในสายการตลาดและสื่อสารองค์กร รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ FinTech, Startup, Digital Platform ธุรกิจเกี่ยวกับ AR/VR และ IoT มีความชำนาญด้านการวางกลยุทธ์ การตลาดและสร้างแบรนด์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles