/ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Loading Events

← Back to Events

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

1025 Phahonyothin Rd
Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Phaya Thai 10400

Past Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

กุมภาพันธ์ 2019

13-14,27 ก.พ. , 19 มี.ค.
Digital Productivity Improvement รุ่น 1
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีนาคม 2019

19, 20 และ 26 มี.ค.
Idea Generation & Value Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 3
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พฤษภาคม 2019

2 พ.ค. - 12 พ.ย.
Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 5
75,000 80,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มิถุนายน 2019

6
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12-13, 19 มิ.ย.62
Idea Generation & Value Creation Program: เสกสรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 4 -เต็ม-
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สิงหาคม 2019

13 - 21
Competency for Industry 4.0 Transformation in Manufacturing and Service 13-21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
25,000 27,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15-16
Sharpening Ideas to Innovation Business ลับไอเดียให้คม สู่ธุรกิจนวัตกรรม
7,400 8,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
29
9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success : ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
3,000 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กันยายน 2019

ที่ 24-25 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 5
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
26 กันยายน , 29-30 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน
Digital Productivity Improvement รุ่น 3
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ธันวาคม 2019

12-13, 17
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีนาคม 2020

10-11, 17
IGP-07 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 7
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กรกฎาคม 2020

3
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
14
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
21
IM-02 Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
21
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
23
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
30
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สิงหาคม 2020

4/8-4/9
MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7
20,000 22,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-5
MKT-07-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5-20
CBI-11 Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 11
16,000 17,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
7
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
17-18
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
18
MKT-07-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
25
MKT-07-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
SM-04 Readiness for the Future (การเตรียมพร้อมรับอนาคต) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กันยายน 2020

2-3
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4
MKT-07-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9-11
IGP-09 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 9
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
16-17
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
22
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
24
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
29-30
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
29-30 กันยายน , 1 ตุลาคม
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ตุลาคม 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
28
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
28
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พฤศจิกายน 2020

3
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3-4
MKT-08-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-5
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-12
ยกเลิกการอบรม IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
20
MKT-08-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ธันวาคม 2020

1-3
IGP-10 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 10
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4
MKT-08-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เมษายน 2021

27-29
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน” (รุ่น2) เลื่อน !!
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider