ทำไม Google จึงผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทำไม Google จึงผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร   ต้องยอมรับว่าภาวะโรคระบาดส่งผลทั้งโดยตรงและอ้อมกับการดำเนินธุรกิจ การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานก็นับเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของธุรกิจเช่นกัน ที่ Google ซึ่งเชื่อว่า “ถ้าบริษัทน่าอยู่ พนักงานมีความสุข ก็จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขจากนวัตกรรมของเรา” แต่การมีสุขภาวะที่ดี หรือ Wellbeing นั้นเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิตการทำงาน สามารถสร้างด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน สร้างสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน  มากกว่าแค่การจัดให้สิทธิพิเศษหรือกิจกรรม เช่นมีอาหารเช้าฟรี มีกิจกรรมฝึกสติ หรือให้สมาชิกฟิตเนสราคาพิเศษ เพราะเราตระหนักว่าเรื่องของ Wellbeing เป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร กุญแจสำคัญของคำว่า Wellbeing Google เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน เราจึงต้องพยายามเรียนรู้ให้ได้ว่า จะทำยังไงกับงานหรือทำงานกันยังไง ให้อยู่กันได้อย่างสันติสุขและพนักงานก็มีความสุขด้วยเช่นกัน และถ้า Welling หรือ สุขภาวะ หมายถึงความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นกุญแจสำคัญของคำนี้ คือ สิ่งที่เป็นประโยชน์ของแต่ละคน เฉพาะบุคคล หรือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน จะต้องถามตัวเองว่า Wellbeing สำหรับเราคืออะไร ต้องการสภาวะสมดุลแบบไหนที่ทำให้ตัวเองมีความสุข Google ผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร เมื่อก่อน … อ่านเพิ่มเติม ทำไม Google จึงผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร