สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เตรียมตั้ง ‘Center of Excellence for Foresight’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21