หมวดการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
4 Steps To Be A GREAT Supervisor 5 วัน 5 30-35 255.5 KB
4 Step to be a GREAT Supervisor -4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI 8 30-35 260.1 KB
QCC Facilitator 2 30-35 194.7 KB
Smart People Smart Work(2 วัน 1 คืน) 2 วัน 1 คืน 60-70 188.3 KB
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(1 วัน)_rev0 1 30 176.9 KB
การเพิ่มผลผลิตตนเอง(1 วัน)_rev0 1 30 192.3 KB
ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม(1 วัน)_rev1 1 30 179.3 KB
คิดบวก ชีวิตบวก-Positive Thinking(1 วัน)_rev0 1 20-25 176.2 KB
จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต(1 วัน) 1 35 280.7 KB
เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (1วัน) 1 30 188.7 KB
หลักสูตร Back To Basics Boost Up Productivity Practitioner 2 30-35 98.7 KB
การเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา (1 วัน) 1 30-60 296.6 KB
หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 2 30-35 127.8 KB
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ถูกจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง 3 20-25 489.6 KB

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกิตติมา ถาวรชีพ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 426
แฟกซ์ : 0-2619-8070 0-2619-8096
mailto: kittima@ftpi.or.th