บริการสัมมนา

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
November 2017
17
Workforce Diversity Management: แตกต่าง อย่างลงตัว
3,200 3,500
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
21
HR Challenges: Preparing for Aging Workforce บทบาท HR กับการรับมือแรงงานวัยกลางคน
3,500 4,000
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
28-30
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement: เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง
14,500 15,500
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด