วารสาร APO Digest

APO Digest VOL. 26

January – December 2017
.
• Cloud Computing Technology
• Development of Knowledge-based Business
• Industry 4.0 and the Future of Productivity
• Lean and Advanced Technology in Healthcare Services
• Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming

 

Icon of APODigestVol26 Download วารสาร APO Digest PDF (ขนาด 19.8 MB) 12 view

ฉบับที่ : 25

January - December 2016

ฉบับที่ : 24

January - December 2015

ฉบับที่ : 23

January - December 2014

ฉบับที่ : 22

July - December 2013

ฉบับที่ : 21

July - December 2012

ฉบับที่ : 20

January - June 2012

ฉบับที่ : 19

September - December 2011

ฉบับที่ : 18

May - August 2011

ฉบับที่ : 17

January - April 2011

ฉบับที่ : 16

September - December 2010