วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560 เวลา 0:00-0:00 น.
  • This event has passed.

roadmap_sustainability_banner_2-01sci-0001
sci-003

DOWNLOAD >> กำหนดการอบรม

DOWNLOAD >> รายละเอียดและใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Website : www.ftpi.or.th
ขนิษฐา คงประเสริฐลาภ
โทรศัพท์ : 02-6195500 ต่อ 586
โทรสาร : 02-6198090
E-mail : Khanittha@webtest.ftpi.or.th