สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับ ไมโครซอฟ และบีทามส์ โซลูชั่น เปิดโครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงานเพื่อผลักดัน Industry 4.0

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับ APO จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Implementing Smart Factory of Industry 4.0: Strategic Initiatives and Inspired Case Studies”