Tuesday, July 22, 2014   Search

Home
 
Register  Login    

Dasko
ตอบสนองลูกค้าด้วยการพัฒนาคน

     สินค้าคุณภาพดี ส่งตรงเวลา ราคาถูก คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าที่ผู้ผลิตสินค้ารู้ว่าต้องตอบสนองโจทย์นี้ให้ได้ แต่ทว่าโจทย์นี้ไม่เคยมีคำตอบสุดท้าย ทำอย่างไรองค์กรธุรกิจจึงจะสามารถตอบความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดนี้ได้ Dasko มีกระบวนยุทธ์สำคัญในการฝ่าฟันโจทย์ข้อนี้ 

Q-Program  BMM: Business Model Management

     แม่ทัพ มักบัญชาการรบบนกำแพงเมืองเสมอ แล้วเพราะอะไร?
     เหตุผลสำคัญที่แม่ทัพทำเช่นนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการรบของตนว่าควรทำอย่างไร ในการพิชิตชัยอย่างเหนือชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจย่อมเท่ากับแม่ทัพต้องมีการวาง Business Model ให้เหมาะสม เชื่อมโยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อสร้างความโดดเด่นด้วยเอกลักษณะเฉพาะตัว

พลังแห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเป็นกลุ่มที่สร้างผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเคลื่อนตัวไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางนั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวจริง เสียงจริง

 


นายสุวรรณ เหรียญ
เสาวภาคย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับ มร.นาโอกิ โอกิวารา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวางแผนขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น (APO)
 


..... อ่านต่อ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ผู้แทน APO
เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

 

 

ดร.เอมอมร คำนุช ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณกฤชชัย อนรรฆมณี ผู้แทนจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 

..... อ่านต่อ


 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนาแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริการ
ในหัวข้อ “Enhancing Service Excellence in Organizations”

 

 

 

 

 

   Training & Seminar 

Read more...
Productivity Talk Special 2014 ประจำเดือนสิงหาคม

Productivity Talk Special 2014 ประจำเดิอนสิงหาคม
หัวข้อ "Green Supply Chain Management:
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว"
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 13.30 - 16.30 น.
และเยี่ยมชมองค์กร "สามพราน ริเวอร์ไซด์" องค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 (จ.นครปฐม)

 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Six Sigma Green Belt Training รุ่นที่ 5"
Productivitiy Talk 2014 ประจำเดือนกรกฏาคม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้บริหารองค์กรที่สนใจแนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรม
Productivity Talk 2014 ประจำเดือน มิถุนายน
ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รุ่น 2

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรปี 2014 

สอบถามข้อมูล และ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณธนวรรณ จารนัย
โทร : 038-215-033-39 ต่อ 1736
E-mail : tanawan.j@tgi.mail.go.th
Link : http://www.tgi.or.th/seminars.php 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Six Sigma Black Belt Training รุ่น 1 " 

มิถุนายน - ธันวาคม 2557 
ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ 
สนใจติดต่อ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)

 

   What's Hot? 

Read more...

จดหมายข่าว รายเดือน Productivity Corner

ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 พฤษภาคม 2557

  อ่านฉบับ e-book

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตรภายใต้โครงการ Q-Program การอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่การปรับปรุงองค์กรณ์อย่างได้ผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 (ผ่องอำไพ)
- โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096

ขอเชิญองค์กรสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ Benchmarking ในโครงการ BENCHMARKING IN PRACTICES

การนำ Benchmarking สู่การปฏิบัติสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดด ใน 4 กระบวนการ ได้แก่
LEAN Management, Employee Engagement, Customer Service Excellence, Innovative Organization

   รายการหลักสูตรสัมมนา ฝึกอบรม ประจำปี 2557 

 

 
((
ติดตามข่าวสารกับสถาบัน))
  ค้นหาด้วย FTPI @FTPI

 

 


 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

"กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง"

 
สถาบันเครือข่าย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับสถาบัน
ติดต่อสถาบัน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์

Bookmark and Share 

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 - 6195500 โทรสาร 02 - 6198100 e-mail: info@ftpi.or.th