Wednesday, March 04, 2015   Search

Home
 
Register  Login    

Dasko
ตอบสนองลูกค้าด้วยการพัฒนาคน

     สินค้าคุณภาพดี ส่งตรงเวลา ราคาถูก คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าที่ผู้ผลิตสินค้ารู้ว่าต้องตอบสนองโจทย์นี้ให้ได้ แต่ทว่าโจทย์นี้ไม่เคยมีคำตอบสุดท้าย ทำอย่างไรองค์กรธุรกิจจึงจะสามารถตอบความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดนี้ได้ Dasko มีกระบวนยุทธ์สำคัญในการฝ่าฟันโจทย์ข้อนี้ 

Q-Program  BMM: Business Model Management

     แม่ทัพ มักบัญชาการรบบนกำแพงเมืองเสมอ แล้วเพราะอะไร?
     เหตุผลสำคัญที่แม่ทัพทำเช่นนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการรบของตนว่าควรทำอย่างไร ในการพิชิตชัยอย่างเหนือชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจย่อมเท่ากับแม่ทัพต้องมีการวาง Business Model ให้เหมาะสม เชื่อมโยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อสร้างความโดดเด่นด้วยเอกลักษณะเฉพาะตัว

พลังแห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเป็นกลุ่มที่สร้างผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเคลื่อนตัวไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางนั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวจริง เสียงจริง

 

 

 ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฝั่งขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Masayoshi Matsukawa, President of JPC (ฝั่งซ้าย) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในครั้งถัดไปขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

..... อ่านต่อ


 

 
 
 
 
ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฝั่งซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. (ฝั่งขวา) ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สสท. 
 
 
 
 
 
 

 

   Training & Seminar 

Read more...
 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Six Sigma Green Belt Training รุ่น 7 " 

17-20 มีนาคม 2558 
ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ 
สนใจติดต่อ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)

ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 458 (เอราวรรณ)
โทรสาร: 0-2619-8098
 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Six Sigma Black Belt Training รุ่น 1 " 

มิถุนายน - ธันวาคม 2557 
ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ 
สนใจติดต่อ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)

สถาบันเเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมยกระดับประสิทธิภาพองค์กรด้วยมาตรฐานการบริการจัดการเชิงกลยุทธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 572,576,588 (ฐิตารีย์)
 โทรสาร: 0-2619-8071 , 0-2619-8090

 

   What's Hot? 

Read more...

จดหมายข่าว รายเดือน Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 178 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558

  อ่านฉบับ e-book

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตรภายใต้โครงการ Q-Program การอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่การปรับปรุงองค์กรณ์อย่างได้ผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 (ผ่องอำไพ)
- โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096

ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)
- โทรสาร 0-2619-8098

ขอเชิญองค์กรสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ Benchmarking ในโครงการ BENCHMARKING IN PRACTICES

การนำ Benchmarking สู่การปฏิบัติสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดด ใน 4 กระบวนการ ได้แก่
LEAN Management, Employee Engagement, Customer Service Excellence, Innovative Organization

 

   รายการหลักสูตรสัมมนา ฝึกอบรม ประจำปี 2557 

 

 
((
ติดตามข่าวสารกับสถาบัน))
  ค้นหาด้วย FTPI @FTPI

 

 


 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

"กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง"

 
สถาบันเครือข่าย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับสถาบัน
ติดต่อสถาบัน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์

Bookmark and Share 

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 - 6195500 โทรสาร 02 - 6198100 e-mail: info@ftpi.or.th