Wednesday, April 23, 2014   Search

Home
 
Register  Login    

Dasko
ตอบสนองลูกค้าด้วยการพัฒนาคน

     สินค้าคุณภาพดี ส่งตรงเวลา ราคาถูก คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าที่ผู้ผลิตสินค้ารู้ว่าต้องตอบสนองโจทย์นี้ให้ได้ แต่ทว่าโจทย์นี้ไม่เคยมีคำตอบสุดท้าย ทำอย่างไรองค์กรธุรกิจจึงจะสามารถตอบความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดนี้ได้ Dasko มีกระบวนยุทธ์สำคัญในการฝ่าฟันโจทย์ข้อนี้ อ่านต่อ..

Q-Program  BMM: Business Model Management

     แม่ทัพ มักบัญชาการรบบนกำแพงเมืองเสมอ แล้วเพราะอะไร?
     เหตุผลสำคัญที่แม่ทัพทำเช่นนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการรบของตนว่าควรทำอย่างไร ในการพิชิตชัยอย่างเหนือชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจย่อมเท่ากับแม่ทัพต้องมีการวาง Business Model ให้เหมาะสม เชื่อมโยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อสร้างความโดดเด่นด้วยเอกลักษณะเฉพาะตัว
อ่านต่อ..

พลังแห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเป็นกลุ่มที่สร้างผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเคลื่อนตัวไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางนั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวจริง เสียงจริง
อ่านต่อ..

นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารจาก 10 องค์กรชั้นนำที่ได้รับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class - TQC) ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 อ่านต่อ ...

..... อ่านต่อ


 ประกาศเกียรติคุณ 10 องค์กรไทยคุณภาพ
ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556

 

 

 

 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนา TQA Winner Conference 2013
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นเลิศกับสุดยอดองค์กรไทยและสิงคโปร์

      

นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรที่ได้รับ“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ”(Thailand Quality Class - TQC) ในพิธีเปิดงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2013 Award Presentation and Winner Conference” 

..... อ่านต่อ

การจัดการองค์กรรองรับวิกฤติ

     ผู้นับตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้ง มาจนถึงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ และอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าวิกฤติจะกลายเป็นแขกประจำของทุกองค์กรธุรกิจไปแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อความอยู่รอดองค์กรธุรกิจทั้งหลายก็ต้องหาแนวทางการบริหารจัดการในภาวะอย่างนี้ให้ได้ เพราะถ้าไม่ได้ก็หมายถึงไปไม่รอด

Benchmarking

     วิธีเรียนลัดที่ทำให้แต่ละองค์กรรู้ว่า เราอยู่ตำแหน่งไหนในธุรกิจ? ใครเป็นผู้ที่เก่งที่สุด? คนที่เก่งที่สุดเขาทำอย่างไร? และเราจะทำอย่างไรให้เก่งกว่าเขา? แบบย่นระยะเวลาต้องอาศัยการทำ Benchmarking องค์กรส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า Benchmarking คือการเปรียบเทียบตัวเลข หรือ KPI แต่แท้ที่จริงแล้ว Benchmarking มุ่งเป้าไปที่การค้นหาวิธีปฏิบัติหรือปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Study visit Korea Business Excellence Organizations นำคณะผู้บริหารองค์กรไทย ศึกษาดูงาน Korea Productivity Center :KPC หรือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเกาหลี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการสนับสนุนและเผยแพร่แนวทางการดำเนินรางวัล National Productivity Award: NPA ...

อ่านต่อ.....

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
Study visit Korea Business Excellence Organizations  


 

   Training & Seminar 

Read more...
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม ดังนี้
Smart People Smart Work : Productivity Enrichment Program รุ่น 4
โปรแกรมการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน บริหารคน สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ขอเชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ Seminar on Enhancing Service Excellence in Organizations
Productivity Talk 2014 ประจำเดือน เมษายน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติขอเชิญอบรมเชิงประสบการณ์ หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน รุ่น 7
พบกับหนังสือ และสื่อวิชาการ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่ บูธ S44 Productivity Plus โซน C2 ชั้นบน
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตร 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor (Full Package)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ " Six Sigma Green Belt Training รุ่นที่ 4" 

วันที่ 28-30 เมษายน 2557 

สนใจติดต่อ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรปี 2014 

สอบถามข้อมูล และ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณธนวรรณ จารนัย
โทร : 038-215-033-39 ต่อ 1736
E-mail : tanawan.j@tgi.mail.go.th
Link : http://www.tgi.or.th/seminars.php 

 

   What's Hot? 

Read more...

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ Benchmarking ในโครงการ BENCHMARKING IN PRACTICES

การนำ Benchmarking สู่การปฏิบัติสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดด ใน 4 กระบวนการ ได้แก่
LEAN Management, Employee Engagement, Customer Service Excellence, Innovative Organization

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตรภายใต้โครงการ Q-Programe การอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่การปรับปรุงองค์กรณ์อย่างได้ผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 435 (รวีวรรณ)
- โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

   รายการหลักสูตรสัมนา ฝึกอบรม ประจำปี 2557 

 

 
((
ติดตามข่าวสารกับสถาบัน))
  ค้นหาด้วย FTPI @FTPI

 

 


 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

"กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง"

 
สถาบันเครือข่าย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับสถาบัน
ติดต่อสถาบัน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์

Bookmark and Share 

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 - 6195500 โทรสาร 02 - 6198100 e-mail: info@ftpi.or.th