บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีมือถือกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม


 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ชญาภา สวรรคทัต

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ แผนกโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ