เทคโนโลยี Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ยุธิชล ศรีตัญญู

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร ส่วนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ