โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร 4.0

Icon of โครงสร้างพื้นฐานองค์กร4 Download วารสาร PDF (ขนาด 4.2 MB)

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด