Google นำ AI มาใช้เพื่อช่วยให้มนุษย์และคอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้ผ่านทางศิลปะ

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: พัชรวรรณ สุทธิรักษ์

เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ