5 ทักษะของผู้สมัครที่ผู้จ้างงานต้องการ

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: วัชชิระ แก้วเทพ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ