เพื่อการงานที่มั่นคงในอนาคต คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ ?