Knowledge Capturing “สร้างความรู้คู่องค์กร”

Icon of Knowledge Capturing Final Download วารสาร PDF (ขนาด 343.6 KB)
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: นภัสวรรณ ไทยานันท์

ผู้ช่วยนักวิจัย ส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ