29 พฤษภาคม 2558   Search

สัมมนาและฝึกอบรม » หลักสูตรฝึกอบรม Public Training
 
Register  Login    

 

** โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมอบรม ส่วนลด และสถานที่อบรมแต่ละหลักสูตร
 (ได้ที่หลักสูตรรายเดือน)


สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455
โทรสาร 02-619-8098
(คุณศิริชัย คุณดำรง 
คุณรัตน์พิไล คุณจักรี และคุณรพิพัฒน์)
e-mail: training@ftpi.or.th