21 ธันวาคม 2557   Search

สัมมนาและฝึกอบรม » หลักสูตรฝึกอบรม Public Training
 
Register  Login    

 

Download >> Public Training Program 2015     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 02-619-8098 
(คุณชัยวัฒน์ คุณศิริชัย คุณดำรง และคุณรัตน์พิไล)
e-mail: 
training@ftpi.or.th

 

 

 รายละเอียดหลักสูตรรายเดือน  ปี 2014
มกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

** โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมอบรม ส่วนลด และสถานที่อบรมแต่ละหลักสูตร
 (ได้ที่หลักสูตรรายเดือน)


สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455
โทรสาร 02-619-8098
(คุณชัยวัฒน์ คุณศิริชัย คุณดำรง และคุณรัตน์พิไล)
e-mail:
training@ftpi.or.th