20 เมษายน 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    

- Productivity Improvement by Cost Reduction 
- Business Continuity Management for Crisis

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557   ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค   ห้อง MR 225 ชั้น 


Read More »

Seminar on Enhancing Service Excellence in Organizations  

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 

ณ ห ้องชาเทรียม บอลรูม โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 

Read More »

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

หัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการ เวลา 13.30-16.30 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรม Study visit Korea Business Excellence Organizations  นำคณะผู้บริหารองค์กรไทย ศึกษาดูงาน Korea Productivity Center :KPC  ..... 


Read More »

 

Integrated Management System for Sustainability Program: IMS 

รุ่น 7 วันที่ 17-18 มิถุนายน /8-9 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2557"

 


Read More »

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12

28 มีนาคม - 7 เมษายน 2557 เวลา 10.00-21.00 น. 
พบกับหนังสือ และสื่อวิชาการ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่ บูธ S44 Productivity Plus โซน C2 ชั้นบน

Read More »

โครงการ Productivity Provincial SMEs

ภายใต้โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการบริการ โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมัครด่วน จำนวนจำกัด เพียง 20 บริษัทเท่านั้น วันนี้ - 4 เมษายน 2557


Read More »

หลักสูตร 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor (Full Package) 4 ขั้นตอน สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน ตามแนวทาง TWI พร้อมฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงของผู้เข้าอบรม


Read More »

SIX SIGMA : Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 4

วันที่ 28-30 เมษายน 2557สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า ทางออกที่ 1)

 


Read More »