28 สิงหาคม 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    
Archive
<สิงหาคม 2557>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Monthly
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ธันวาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2556
สิงหาคม 2556
กรกฎาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
เมษายน 2556
มีนาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
ธันวาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ตุลาคม 2555
กันยายน 2555
สิงหาคม 2555
กรกฎาคม 2555
มิถุนายน 2555
พฤษภาคม 2555
เมษายน 2555
มีนาคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มกราคม 2555
ธันวาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ตุลาคม 2554
กันยายน 2554
สิงหาคม 2554
กรกฎาคม 2554
มิถุนายน 2554
พฤษภาคม 2554
เมษายน 2554
มีนาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มกราคม 2554
ธันวาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
สิงหาคม 2553
กรกฎาคม 2553
มิถุนายน 2553

Study visit TPS and Lean Management Scheme
23-25 กันยายน 2557

การบรรยายหัวข้อ Introduction of Lean System และศึกษาดูงาน


Read More »

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่างที่ได้รับรางวัล TQC ปี 2556

 


Read More »

หัวข้อ การจัดการความรู้ กับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร : Knowledge Management for Productivity Improvement วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยา (ถนนรัชดาภิเษก) (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

 


Read More »

 ร่วมประเมินศักยภาพองค์กร ด้วยการตอบแบบสอบถาม Benchmarking process survey


Read More »

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ APO
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในภูมิภาคเอเชีย


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ APO

จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้วย‘นวัตกรรม’


Read More »

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รุ่น 3

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน ผ่าน Internet พร้อม Self Test อย่างง่าย ณที่ทำงาน หรือที่บ้าน

Workshop & Case Study 22-23 กันยายน 57 ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Read More »

Productivity Talk Special 2014 ประจำเดิอนสิงหาคม
หัวข้อ "Green Supply Chain Management:
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว"
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 13.30 - 16.30 น.
และเยี่ยมชมองค์กร "สามพราน ริเวอร์ไซด์" องค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 (จ.นครปฐม)

 


Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทาง Business Excellence Framework
หลักสูตร Q-Program I: Enhancing Quality & Strategic Management Skill toward Business Excellence Framework รุ่น 7
สนใจติดต่อ
โทรศัพท์  0-2619-5500  ต่อ 435 
คุณผ่องอำไพ


Read More »

SIX SIGMA : Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 5

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า ทางออกที่ 1)


Read More »